pl en
Rejestracja
 

Aktualności

04.04.2016
Już od 06.05.2016 r. rusza nasz ogólnopolski Konkurs dla Młodych Innowatorów pod hasłem: Od pomysłu do przemysłu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie oraz podjęcia prawdziwego wyzwania naukowego.
Wasze pomysły oraz innowacje mają szansę zaistnieć w świecie i znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle. czytaj więcej

Kontakt

Biuro organizatora

 
Stowarzyszenie "Park Przemysłowy Metalchem"

ul. Oświęcimska 100E
45-641 Opole
telefon: +48 692 447 327 - Marcin Kucia
e-mail: biuro@parkmetalchem.opole.pl

Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem jest operatorem Klastra Park Przemysłowy Metalchem skupiającym w sobie firmy zajmujące się współpracą w szeroko pojętym przemyśle chemicznym i energetycznym. Zadaniem SPPM jest promowanie posiadanego potencjału, jako prężnego ośrodka gospodarczego na mapach Europy Środkowej. Istotnym czynnikiem stymulującym rozwój organizacji jest współpraca Klastra Metalchem w ramach Krajowej Sieci Klastrów w Polsce jak i poza granicami kraju. Stowarzyszenie podejmuje również szereg działań w zakresie aktywnego wspomagania rozwoju przedsiębiorczości. Działa, po to by pokazać możliwości wspólnych realizacji prowadzących do uzyskania efekt synergii. Firmy działające w Klastrze tworzą zespół interdyscyplinarny, który oferuje nowoczesne technologie, konstrukcje i materiały dla szeroko pojętej chemii i energetyki. Oferowane przez nie unikalne rozwiązania z powodzeniem konkurują na rynkach światowych.


Biuro współorganizatora

 
Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
telefon: +48 77 540 50 05
e-mail: chem-ster@kkpp.pl

Klaster Chem-ster ma na celu wzmocnienie pozycji firm należących do Klastra na rynku krajowym i europejskim w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej i zmieniających się trendów rozwojowych w przemyśle chemicznym. Idea jaka przyświecała założycielom klastra to utworzenie przemyślanej sieci współpracy, która wykorzystując wiele sprzyjających czynników prowadziłaby do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko uczestników klastra, ale także całego regionu w obszarze chemii specjalistycznej, między innymi poprzez efektywne podnoszenie poziomu innowacyjności.

Inicjatywa ma za zadanie ukierunkować wspólne wysiłki i propozycje projektów rozwojowych na efektywny przepływ wiedzy i technologii, generowanie rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług. Współpracujące podmioty zamierzają wypracować kluczową pozycję w regionie poprzez wykreowanie ośrodka inteligentnej specjalizacji technologiczno-produkcyjnej, jednocześnie wykazując troskę o pozyskanie zaufania społecznego wspomagane tworzeniem przychylnej atmosfery wokół swoich przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotnymi zasadami decydującymi o powodzeniu zawiązywanej współpracy jest wzajemne zaufanie i troska o wspólny interes, ale także poszanowanie odrębności partnerów i swobody ich działalności.


Współorganizator Konferencji:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

telefon: +48 77 541 65 10
e-mail: kancelaria@opolskie.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul.Spychalskiego 1a,
45-716 Opole

telefon: +48 77 403 36 00
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

Urząd Miasta Opola
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
telefon: +48 451 18 00
e-mail: urzad@um.opole.pl
 

Organizers


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Program prelekcji

 

Mecenas Konferencji: