pl en
Rejestracja
 

Aktualności

04.04.2016
Już od 06.05.2016 r. rusza nasz ogólnopolski Konkurs dla Młodych Innowatorów pod hasłem: Od pomysłu do przemysłu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie oraz podjęcia prawdziwego wyzwania naukowego.
Wasze pomysły oraz innowacje mają szansę zaistnieć w świecie i znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle. czytaj więcej

Konkurs
NTKM 2016

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, „Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
Cel Konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową. Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 etapach.
  • Etap I – Zgłoszenie pomysłów do Konkursu – zostanie przeprowadzony od 20.06.2016 r. do 31.07.2016 r.
  • Etap II – Wstępna weryfikacja zgłoszonych pomysłów – zostanie przeprowadzony w dniach od 01.08.2016 r. do 21.08.2016 r.
  • Etap III – Przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzony w dniach od 22.08.2016 do 31.09.2016 r do godziny 23:59.
  • Etap IV – Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 01.10.2016 r. do 14.10.2016 r.
  • Finał Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 roku r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji "Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla Sektora Chemii i Energetyki w Kędzierzynie-Koźlu".
      Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników.
  •  Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
a)  I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia


Regulamin oraz dokumenty konkursowe do pobrania na www.konkurs-ntkm.pl

Organizers


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Program prelekcji

 

Mecenas Konferencji: