pl en
Rejestracja
 

Aktualności

26.10.2016
Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Park Przemysłowy w Partnerstwie z Grupą Azoty ZAK S.A. oraz Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle mają zaszczyt ogłosić Zwycięzców Konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów” w dwóch kategoriach wiekowych. czytaj więcej

Partnerzy i Sponsorzy
NTKM 2016

   
   
   
Sursys - producent wentylatorów przemysłowych    
   
   

Patronat merytoryczny
NTKM 2016

Nad tegoroczną konfererencją NTKM 2016 patronat merytoryczny obejmują:
 

Patronat medialny
NTKM 2016

Nad tegoroczną konfererencją NTKM 2016 patronat medialny obejmują:

Udział partnerski/sponsorski
NTKM 2016

Udział partnerski/sponsorski w Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki  stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych  kontaktów biznesowych, zaprezentowania swojej osiągnięć technologicznych i rozwiązań potencjalnym partnerom biznesowym, ugruntowania istniejących już relacji, jak również zdobycia ciekawych doświadczeń i wiedzy nt. nowych technologii, konstrukcji i materiałów mających zastosowanie
w branży chemicznej i energetycznej. Podczas Konferencji przedstawione zostaną kierunki  rozwoju chemii i  energetyki oraz polskie technologie, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie
i w Świecie. Chcemy łączyć potrzeby zarówno dużych koncernów/firm z możliwościami jakie posiadają mniejsze przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, którym zależy na wdrażaniu praktycznych rozwiązań. Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w Konferencji.
Najważniejsze Korzyści:
 • możliwość zaprezentowania własnych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
 • dotarcie do licznej i wyselekcjonowanej grupy potencjalnych partnerów biznesowych,
 • wielokanałowa komunikacja z potencjalnym i stałym klientem firmy,
 • prezentacja firmy jako specjalisty w branży,
 • szeroka promocja firmy.

1. Partner Strategiczny – cena ustalana indywidualnie.
Korzyści:
W zakresie Partnerstwa prowadzone są indywidualne ustalenia z Partnerem co do zakresu i korzyści z udziału w konferencji.
2. Sponsor Główny – 17900,00 PLN
Korzyści:

 •  Przyznanie tytułu Sponsora Głównego II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki,
 • Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 • Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora Głównego konferencji,
 • Wywiad ze Sponsorem Głównym NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronie konferencji www.ntkm.pl i na stronach Partnerów Medialnych konferencji,
 • Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia materiałów identyfikacyjnych Sponsora Głównego na Sali konferencyjnej oraz salach panelowych),
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 • Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję i na wszystkich innych przedstawianych prezentacjach,
 • Przekazanie informacji o Sponsorze Głównym i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom w pierwszym dniu konferencji,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

3. Sponsor NTKM 2016 – 12900,00 PLN
Korzyści:

 • Przyznanie tytułu Sponsora NTKM 2016 II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje Materiały dla Chemii i Energetyki,
 • Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 • Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora konferencji,
 • Wywiad ze Sponsorem NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronach NTKM.pl,
 • Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia materiałów identyfikacyjnych na Sali konferencyjnej oraz na salach panelowych),
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 • Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję,
 • Przekazanie informacji o Sponsorze i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom w pierwszym dniu konferencji,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

4. Sponsor Złoty – 8900,00 PLN

 • Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy 6 m2,
 • Przekazanie informacji o sponsorze i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom w pierwszym dniu konferencji,
 • Logo wyświetlane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

5. Sponsor Srebrny – 5900,00 PLN

 • Pełne uczestnictwo 2 osób w konferencji – bilety dla 2 osób,
 • Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy 6 m2,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom,
 • Logo wyświetlane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

6. Sponsor Brązowy – 2900,00 PLN

 • Pełne uczestnictwo 2 osób w konferencji – bilety dla 2 osób,
 • Logo i link na stronie www konferencji,
 • Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.
Do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

Organizatorzy


Dokumenty i Formularze NTKM 2016 do pobrania

Oferta sponsoringu
► Zgłoszenie sponsoringu
Materiały pokonferencyjne NTKM 2016

 

Mecenas Konferencji: